Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Disclaimer

De Friesland Zorgverzekeraar behoudt altijd het recht de website, de informatie daarop en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De Friesland Zorgverzekeraar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden op de website staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens ontleend worden. De inhoud van de website wordt wanneer relevant vernieuwd. Informatie over (zorg)verzekeringen en vergoedingen worden minimaal een keer per jaar, aan het einde van het jaar, herzien en geactualiseerd.

De Friesland maakt op de website gebruik van content van MedicInfo. Deze content bevat slechts vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan terwijl deze informatie in geen geval bestemd – noch geschikt is als enige vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige handeling anders dan het eventueel raadplegen van een arts.

Gebruik voor eigen risico

Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. De Friesland Zorgverzekeraar aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. De Friesland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt en/of ingeframed.

De Friesland maakt op de website gebruik van content en tests van MedicInfo. Deze content en tests bevat slechts vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan terwijl deze informatie in geen geval bestemd – noch geschikt is als vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige handeling anders dan het eventueel raadplegen van een arts.

Directe of indirecte schade

U kunt informatie, producten of diensten verkrijgen via deze website. De Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.

Is er een wijziging in voorwaarden en premies? Dan kunnen er verschillen ontstaan tussen de gegevens op de website en de door De Friesland gehanteerde voorwaarden en premies. Uitsluitende de werkelijk gehanteerde voorwaarden en premies van De Friesland zijn dan van toepassing.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is eigendom van De Friesland en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Schriftelijke toestemming

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Friesland de inhoud van de website en haar toepassingen, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.