Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

NextGen

Healthy Aging een uitdaging voor de toekomst?! De oplossing ligt ons inziens  in preventie en vroeg-diagnose, in plaats van behandeling en dure interventies. Daarnaast gaat het om zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid van de formele zorg. Ontwikkelingen die deze oplossingen vorm kunnen geven zijn: e-health, domotica, serious games én devices.


NextGen Ventures investeert
NextGen Ventures investeert in een ‘volgende generatie’ startende, kennisintensieve ondernemingen die deze veranderingen met ‘volgende generaties’ oplossingen ondersteunen. De Friesland Participatiefonds heeft een belang (naast andere investeerders) genomen in NextGen Ventures om zo ook betrokken te zijn bij innovatieve ideeën en initiatieven waarin normaal gesproken – als op zich staande onderneming – geen rol weggelegd zou zijn voor ons participatiefonds.

Kijk voor meer informatie ook op www.nextgenventures.nl