Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Stroke2Prevent

PERSBERICHT – Apeldoorn, 30 juni 2016

Stroke2Prevent gaat internationaal met hulpmiddel bij hartoperaties

De Friesland Participatiefonds en PPM Oost investeren in het levensreddend hulpmiddel bij hartoperaties van Stroke2Prevent

Een forse daling van het aantal doden door een herseninfarct bij hartoperaties én miljoenen euro’s besparing op zorgkosten. Dat is volgens het Zwolse bedrijf Stroke2Prevent mogelijk als zijn ballonkatheter A-View wordt gebruikt bij hartoperaties. De Friesland Participatiefonds (DFZ) investeert samen met Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) in Stroke2Prevent, om de A-View methode in binnen- en buitenland verder uit te rollen.

De A-View van Stroke2Prevent stelt artsen beter in staat de aorta via een echo te controleren op aderverkalking. Loskomende aderverkalking in de aortaboog is een van de belangrijkste oorzaken van een herseninfarct (stroke) tijdens of na een hartoperatie. De medisch specialist kan na het inbrengen van de A-View zien waar de verkalking zich bevindt. Tijdens de operatie kan hij die delen mijden. Hierdoor wordt de kans op het losraken van de verkalking en daardoor ook het risico op een herseninfarct verkleind. Bij de huidige methodes is een deel van de aorta en hersenvaten onvoldoende zichtbaar om dit risico goed in beeld te kunnen brengen.

Minder sterfte
Het hartlongcentrum Isala Klinieken in Zwolle past sinds 2011 deze nieuwe manier van werken al standaard toe. Een recente publicatie over deze werkwijze, gepresenteerd op een bijeenkomst voor artsen in Amerika, toont een daling van 30% van het aantal doden rondom een hartoperatie. Met de middelen uit eerdere investeringsrondes met Health Innovations, management en PPM Oost is de A-view geïntroduceerd bij een aantal andere hartcentra.

Potentie
“De impact van een herseninfarct op het leven van een hartpatiënt is enorm groot. Gebruik van de A-View verlaagt het risico op een herseninfarct als gevolg van een openhartoperatie. Deze investering stelt de onderneming in staat nationaal en internationaal op te schalen”, stelt Ben Dijk, directeur van De Friesland Participatiefonds. Marius Prins, directeur van PPM Oost, is verheugd over de gezamenlijke investering. “Door onze investering zal de A-View toegepast worden bij steeds meer hartoperaties. Hiermee worden levens gered.”

Europees uitrollen
Stroke2Prevent gaat het geld gebruiken om A-View op grote schaal uit te rollen in Nederland en andere Europese landen. “We zien nu sterke interesse, ook van buitenlandse ziekenhuizen, om op deze wijze hun resultaten te verbeteren” aldus CEO Maarten Nibbelke. ‘’Samen met distributiepartners in het buitenland ondersteunen we dit met trainingen. Tevens bereiden we ons voor op lancering in Amerika in de nabije toekomst, ook dit vergt een stevige investering. Daarom zijn wij verheugd met de steun van De Friesland Participatiefonds en PPM Oost.’’

DFZ
De Friesland Zorgverzekeraar ziet het belang en de noodzaak van innovaties binnen de zorg. De Friesland Participatiefonds helpt jonge innoverende ondernemingen aan kapitaal en ondersteuning om haar product of dienst verder te ontwikkelen en de marktintroductie te versnellen. Belangrijke thema’s zijn samenredzaamheid, connectiviteit en preventie. Voor meer informatie zie: www.defrieslandparticipatiefonds.nl.

PPM Oost
PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, is de regionale durfinvesteerder in Oost-Nederland. Zij stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in High Tech, Life Tech, Cleantech & Energy en investeert tevens in marktfondsen. Naast investeren helpt Oost NV ondernemers met innoveren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.
PPM Oost staat voor actief beheer en coaching: ondernemen voor de maatschappij van de toekomst. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert PPM Oost in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 300 miljoen euro. Zo wordt een mooie bijdrage geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen.

Voor meer informatie
DFZ: Gerrie Riemersma, woordvoerder 06 10440862
PPM Oost: Janneke van Til, investment manager, 06 4876 7435
Stroke2Prevent: Maarten Nibbelke, CEO, 06 2294 1261