Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Privacy

Defrieslandparticipatiefonds.nl is eigendom van DFZ Participaties B.V.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Doet u bij ons een financieringsaanvraag? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

U kunt telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen via de gegevens op de site. Wij vragen u om een omschrijving van uw verzoek met uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Indien wij uw aanvraag gaan financieren, volgt nog een integriteitsonderzoek. Dit doen wij in verband met een eventueel reputatierisico voor Achmea B.V.

Wij gebruiken ook cookies

U leest in ons cookiebeleid wat cookies zijn, welke soorten cookies wij plaatsen en hoe wij met cookies omgaan.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • uw aanvraag voor financiering te behandelen.
 • indien uw financiering is toegekend, vragen we u om ons periodiek (financiële) gegevens te verstrekken over de ontwikkeling van de onderneming.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • datum en samenvatting van telefoongesprekken welke wij met u voeren.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

De Friesland Participatiefonds is een onderdeel van Achmea. Achmea B.V. is voor alle  diensten van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij de gegevens die wij krijgen in het kader van een integriteitsonderzoek. Dit onderzoek voeren wij alleen uit indien wij voornemens zijn een financiering toe te kennen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt  voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief of mail ons. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

De Friesland
T.a.v. afdeling Participatiefonds
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden
Of mail naar: info@dfzparticipaties.nl

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 16 september 2019.