Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Aandachtsgebieden De Friesland Participatiefonds

De strategie van het fonds is om te investeren in innovatieve, inspirerende medische technologie en dienstverlening. Het fonds heeft twee hoofdthema’s op basis waarvan deelnemingen worden bekeken en beoordeeld, te weten ‘Kwaliteit van Leven’ en ‘Kwaliteit van Zorg’.

Daarnaast laten we investeringen in zorgconcepten – daar waar mogelijk – aansluiten op onze Zorginkoopstrategie. Onze business unit Zorg & Gezondheid en De Friesland Participatiefonds werken nauw samen door constructies uit te werken waarbij financiering en vergoeding samengaan.
De zorginkoopstrategie is gericht op het verbeteren van de prijs/kwaliteit/doelmatigheid en de gepastheid van de zorg.