Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Investeringscriteria

Individuele bedrijven waar De Friesland Participatiefonds in kan participeren, zitten in het begin van hun levensfase en bestaan minimaal een jaar, maar niet langer dan zeven jaar. De Friesland Participatiefonds investeert niet in projecten, maar alleen in ondernemingsvormen waarin het fonds een substantieel minderheidsbelang verkrijgt.

Deelnemingen dienen de ideeënfase voorbij te zijn. Er dient een redelijke mate van “proof of principle” dan wel “proof of concept” te bestaan van technologie, product/dienst en duidelijkheid over het Intelectual Property (IP), zulks ter beoordeling van het fondsmanagement. De ondernemer/onderneming dient te beschikken over een duidelijk businessplan en ondernemingsvisie.

Investeringsbedragen
Investeringsbedragen zijn in de range van minimaal € 250.000,- tot maximaal € 2.000.000,-.