Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Strategie

De Friesland Participatiefonds is een strategisch instrument voor De Friesland Zorgverzekeraar om innovaties binnen de gezondheidszorg te bevorderen. De durf en wil om te investeren in mensen en middelen is zeker in het huidige economische tijdsgewricht van essentieel belang om de zorg duurzaam, betaalbaar, toegankelijk en op de behoefte van de klant (burger) afgestemd te houden. Het Participatiefonds opereert en oriënteert zich landelijk.

 

De Friesland Zorgverzekeraar
De kerntaak van De Friesland Zorgverzekeraar is het leveren van zorgverzekeringdiensten. Als verzekeraar heeft De Friesland een sterke positie in het Noorden met bijna 585.000 verzekerden, waarvan het overgrote deel in Friesland. De Friesland Zorgverzekeraar wordt gedreven door zorg. Met hartstocht en ambitie streven we er naar om voor en met onze klanten de beste zorg in te kopen. Missie van De Friesland is om ‘samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven, nu en in de toekomst te garanderen’. 

 

Maatschappelijke rol
In ons  strategisch plan “Klein is het nieuwe groot” wordt onze maatschappelijke rol benadrukt. Als icoon binnen de regio wordt van De Friesland een duidelijke maatschappelijke rol verwacht die verder gaat dan het goed verzekeren van zorg. Die ambitie maakt De Friesland waar door zich te profileren op twee terreinen en daarbij ook nadrukkelijk samenwerking te zoeken met haar stakeholders. Daarbij gaat het om ‘Kwaliteit van Leven’ en ‘Kwaliteit van Zorg’. Met name het actief bevorderen van preventie en het implementeren van innovatie technologieën, met als doel de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren staat voor het participatiefonds voorop.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.